Dětská skupina

 

Název projektu: Dětská skupina Perlička 

Informace o projektu

Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora vybudování a zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

1. Identifikace projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001832

2. Popis projektu

Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Hlaváčova 6, 614 00 Brno - Obřany

Kapacita zařízení: 24

Cílová skupina: Rodiče s dětmi

Harmonogram projektu: 1.2.2017 – 31.1.2020

 

 
 
 

Kontakt

Mezinárodní Montessori Základní škola Perlička Hlaváčova 6
Brno
61400

603 226 844 info@zsperlicka.cz